Zasiłek macierzyński w UK

Statutory Maternity Pay

W Wielkiej Brytanii kobiety przed i po urodzeniu dziecka mogą otrzymać urlop macierzyński, za który płacić będzie pracodawca.

Płatność odbywa się co tydzień, a mowa tu o sytuacji, gdy kobiecie przysługuje SMP – ustawowy zasiłek macierzyński. Poniżej znajdują się dokładniejsze informacje na temat zasiłku, kto może się o niego ubiegać, jak go otrzymać i ile wynosi.

Kto jest uprawniony do otrzymania SMP?

Aby zakwalifikować się do otrzymywania wspomnianego zasiłku należy być zatrudnioną u jednego pracodawcy przez okres co najmniej 26 tygodni przed 15 tygodniem przed przyjściem na świat dziecka. Drugi warunek to średnie zarobki w wysokości co najmniej 112 funtów tygodniowo.

Pamiętaj, że Twój pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia Ci formularza SMP1, jeżeli nie kwalifikujesz się do SMP. Jeżeli jesteś zatrudniona w kilku miejscach jednocześnie i żaden z pracodawców nie wypłaci Ci zasiłku SMP – jest możliwość otrzymania w zamian zasiłku Maternity Allowance.

Jak otrzymać zasiłek?

Zgłaszając pracodawcy chęć przystąpienia do zasiłku Statutory Maternity Pay musisz określić konkretną datę, od kiedy chcesz zasiłek pobierać oraz przedstawić zaświadczenie od lekarza – MATB1, z przewidywaną datą porodu.

Ile wynosi zasiłek?

Jeżeli zakwalifikujesz się do otrzymywania SMP, zasiłek wyniesie przez pierwszych 6 tygodni 90% Twoich średnich zarobków tygodniowych brutto, a przez następne 33 tygodnie £139.58 lub 90% Twoich średnich tygodniowych zarobków – płacona jest ta kwota, która jest niższa. Zasiłek jest wypłacany przez 39 tygodni, w tym samym czasie, w ten dzień, co normalna pensja.

Powrót do pracy a SMP

Możesz pracować maksymalnie 10 dni w czasie, gdy pobierasz zasiłek macierzyński Maternity Pay Period (MPP) i nie tracisz prawa do zasiłku SMP. Są to tzw. Keeping in touch days (KIT). Jeśli natomiast przepracujesz swój 10 dzień KIT i pracujesz kolejny dzień w danym tygodniu, wówczas stracisz SMP za ten tydzień. W okresie MPP jako tydzień rozumiany jest okres każdych 7 dni – co oznacza, że jeśli zaczęłaś pobierać zasiłek SMP w czwartek, tydzień będzie się liczył od czwartku do przyszłej środy.

Praca dla nowego pracodawcy

Jeśli podejmiesz pracę dla nowego pracodawcy zanim urodzi się dziecko, nie będzie to miało wpływu na Twój zasiłek. Jeśli podejmiesz nową pracę po urodzeniu się dziecka – zasiłek zostanie wstrzymany. Jesteś zobowiązana poinformować o zaistniałej sytuacji pracodawcę, który wypłacał Ci SMP.

Natomiast praca na zasadzie wolontariatu nie ma wpływu na otrzymywanie zasiłku.

Inne przypadki

Jeżeli decydujesz się na wyjazd z kraju w czasie, gdy zasiłek jest już przyznany i wypłacany, Twój wyjazd niczego nie zmienia i pracodawca nadal wypłaca pieniądze. Jeśli pracujesz dla brytyjskiego pracodawcy, a Twój pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne, ale mieszkasz poza granicami Wielkiej Brytanii i tak możesz kwalifikować się do SMP.

Również dłuższa hospitalizacja czy nawet pobyt w więzieniu nie wpływa na otrzymywany przez Ciebie zasiłek.

Gdyby zdarzyło Ci się popełnić przestępstwo i w związku z nim trafiłabyś do aresztu czy więzienia, wówczas zasiłek zostaje wstrzymany, ale w zamian można otrzymywać Maternity Allowance.

Jeśli zachorujesz pod koniec okresu, w którym otrzymujesz zasiłek SMP, wówczas możesz ubiegać się o ustawowy zasiłek chorobowy (SSP). Jeśli nie zakwalifikujesz się do uzyskania SSP, możesz otrzymać zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy.

SMP, a niewypłacalność pracodawcy

Jeżeli nie otrzymasz zasiłku od pracodawcy z powodu jego niewypłacalności i zostanie ona oficjalnie potwierdzona, wówczas zasiłek wypłaci Ci  HMRC. Jeżeli Twój pracodawca jest niewypłacalny musisz zgłosić to do the Statutory Payments Disputes Team i podać im następujące dane:

 •     Twoje nazwisko i adres
 •     datę, kiedy pracodawca stał się niewypłacalny
 •     dowody otrzymania wpłat oraz okres, którego dotyczyła ostatnia wpłata
 •     końcową datę pobierania przez Ciebie zasiłku lub termin powrotu do pracy

Jeżeli udzielenie tych informacji nie wystarczy, będziesz zobowiązana do dostarczenia ich na piśmie.

Pamiętaj, że jeśli nie zostałaś zakwalifikowana do otrzymywania SMP lub według Ciebie kwota, jaką pracodawca wypłaci jest za niska, możesz poprosić o wyjaśnienia. Jeżeli wyjaśnienie od pracodawcy nie rozwieje Twoich wątpliwości wówczas skontaktuj się z infolinią HM Revenue and Customs 0845 302 1479.

Wiecej informacji o Statutory Maternity Pay

.

paid_maternity_leaveMaternity Allowance

Ma jest zasiłkiem macierzyńskim dla kobiet, które nie kwalifikują się do Statutory Maternity Pay.

Wstępne informacje

Maternity Allowance (MA, zasiłek macierzyński) to nieopodatkowany zasiłek wypłacany kobietom ciężarnym, które nie mogą otrzymać ustawowej płacy macierzyńskiej (Statutory Maternity Pay) od pracodawcy, jak również tym pracującym na własny rachunek oraz kobietom, które musiały odejść z pracy.

Maternity  Allowance wypłacane jest przez 39 tygodni. Ma zostanie wypłacony najwcześniej 11 tygodni przed spodziewanym terminem narodzin dziecka (chyba, że dziecko narodzi się wcześniej). Zazwyczaj kobieta pracująca może wybrać kiedy chce zakończyć pracę i zacząć otrzymywać Maternity Allowance.

 • Maternity Allowance zaopatruje cię w pieniądze w celu umożliwienia przerwy w pracy przed porodem i po, by móc opiekować się dzieckiem
 • Jest wypłacane kobietom, które nie mogą otrzymywać Statutory Maternity Pay
 • Nie podlega opodatkowaniu
  .

Kto się kwalifikuje?

Czy :

 • Jesteś zatrudniona lub niedawno zmieniłaś pracodawcę, przez co nie możesz otrzymywać Statutory Maternity Pay (SMP)?
 • Pracujesz na własny rachunek – jesteś zarejestrowana w HM Revenue & Customs, opłacasz ubezpieczenie społeczne 2 klasy (Class 2 National Insurance) lub posiadasz certyfikat Small Earnings Exception (zwalniający od płacenia podatków z racji małych dochodów)
 • zatrudniona u kogoś lub dla siebie przez przynajmniej 26 tygodni z okresu 66 tygodni przed tygodniem narodzin dziecka włącznie (Employment Test)
 • Zarabiasz średnio £30 tygodniowo lub więcej (Earnings Test)

Jeśli odpowiedziałaś TAK na którekolwiek z tych pytań, możesz starać się o Maternity Allowance!

Jakie trzeba spełnić warunki?

Aby otrzymać Maternity Allowance, musisz spełnić kilka warunków:

 • być zatrudniona lub pracować we własnym zakresie przez co najmniej 26 tygodni w okresie 66 tygodni przed narodzinami dziecka. Ten okres 66 tygodni jest znany jako Test Period. Części tygodnia są liczone jako całe tygodnie;
 • zarabiać średnio przynajmniej £30 tygodniowo w ciągu 13 tygodni w Twoim okresie kwalifikacyjnym (test period). Jeśli prowadzisz zarejestrowaną samodzielną działalność, przychody będą traktowane jako zarobek;
 • regularnie opłacać  składki HMRC

Jak długo wypłacany jest MA?

Maternity Allowanace jest wypłacane co najwyżej przez ciągły okres 39-ciu tygodni.

Od kiedy zacznie być wypłacany MA?

Najwcześniej możesz zacząć otrzymywać je od 11-tego tygodnia przed terminem narodzin dziecka, a najpóźniej od dnia po narodzinach.

Kobiety bezrobotne:
W przypadku braku pracy, Jobcentre zacznie wypłacać zasiłek na 11ście tygodni przed narodzinami dziecka.

Osoby zatrudnione / prowadzące samodzielną działalność

Jeśli wciąż będziesz zatrudniona w jeden lub drugi sposób (nie musisz koniecznie pracować, możesz np. być na zwolnieniu lekarskim)  po 11-tym tygodniu przed terminem narodzin swojego dziecka, możesz wybrać czas rozpoczęcia otrzymywania MA. Będzie ono wypłacane począwszy od któregokolwiek dnia po zakończeniu pracy.

Zmiany wpływające czas rozpoczęcia pobierania Maternity Allowance.

Wpływ na czas wypłacania Maternity Allowance mogą mieć:

 • narodziny twojego dziecka przed owym określonym 11-tym tygodniem lub przed rozpoczęciem okresu wypłacania Maternity Allowance. W takim wypadku MA zacznie być ci wypłacane w dzień po dniu narodzin dziecka.
 • bycie na zwolnieniu chorobowym na początku lub w trakcie 4 tygodni przed narodzinami dziecka. Maternity Allowance rozpocznie się w dzień po pierwszym pełnym dniu przebytym na zwolnieniu lekarskim

Jak się starać o MA?

Złóż wniosek najszybciej jak tylko możesz po 26-tym tygodniu ciąży. Jeśli zaczniesz się starać o Maternity Allowance więcej niż 3 miesiące po czasie, kiedy powinno się rozpocząć, stracisz pieniądze. Należy wypełnić formularz MA1. Jeśli nie jesteś uprawniona do Statutory Maternity Pay, twój pracodawca powinien wręczyć ci formularz SMP1, który wyjaśnia powody. Powinnaś to wysłać razem ze swoim wnioskiem.

Skontaktuj się z miejscowym biurem Social Security lub Jobs & Benefits w celu otrzymania formularza wniosku. Pamiętaj, że w celu potwierdzenia Twojej tożsamości przy składaniu wniosku możesz zostać „przepytana” z życiorysu albo poproszona o jakiekolwiek oficjalne dokumenty potwierdzające informacje, które podajesz.

W szczególności musisz dostarczyć dowód terminu narodzin swojego dziecka. W Wielkiej Brytanii takim dokumentem jest MATB1, który otrzymasz od położnej po 20stym tygodniu ciąży.

Jeśli prowadzisz samodzielną działalność gospodarczą i posiadasz certyfikat Small Earnings Exception, będzie potrzebna informacja o tym.

Jeśli z kolei płacisz Class 2 Contributions, urząd skontaktuje się z HM Revenue & Customs w celu potwierdzenia wpłaty w ciągu 66-tygodniowego Test Period.

Jaką kwotę otrzymam?

Tygodniowe wypłaty zależą od tego, ile zarabiałaś. Wypłacana jest albo standardowa suma pieniędzy, albo 90% część średniego dochodu brutto. Otrzymasz to, które jest niższe. Obecnie Maternity Allowance wynosi £139.58.

Specjalne przypadki.

By otrzymać pełną kwotę Maternity Allowance w przypadku samozatrudnienia (self-employed),  w okresie 13 tygodni w okresie 66 tygodni przed narodzinami dziecka powinnaś mieć opłacone składki – Class 2 National Insurance (£2.80 tygodniowo). W przypadku gdyby warunek nie został spełniony, otrzymasz mniejszą kwotę zasiłku, tj: £27 tygodniowo przez 39 tygodni.

Jeśli natomiast nie przysługuje Ci żaden z zasiłków macierzyńskich, ale przez 13 tygodni w okresie 66 tygodni przed narodzinami dziecka:
– byłaś mężatką lub pozostawałaś w stałym związku ,
– nie pracowałaś, ani nie prowadziłaś działalności,
– brałaś czynny udział w rozwoju działalności partnera, a za pracę nie otrzymywałaś wynagrodzenia,
– Twój partner aktywnie prowadził działalność, był zarejestrowany jako osoba samozatrudniona i regularnie opłacał składki Class 2 National Insurance,

najprawdopodobniej będziesz miała szansę ubiegać się o Maternity Allowance wypłacany w kwocie £27 tygodniowo przez okres 14 tygodni.

Otrzymuję Maternity Allowance. Co jeśli…

 • zostanę skierowana do szpitala?

    Nie będzie to miało wpływu na MA. Dalej będzie wypłacane.

 • popracuję trochę przed zakończeniem okresu MA?

Będziesz  mogła pracować do 10-ciu dni bez utraty Maternity Allowance. Są to tzw. Keeping In Touch days. Za każdy kolejny przepracowany dzień zasiłek macierzyński nie zostanie wypłacony.

 • wrócę do pracy przed końcem okresu otrzymywania MA?

Zostanie ono zatrzymane. Musisz powiadomić DWP, kiedy wrócisz do pracy lub rozpoczniesz nową. To samo się tyczy, jeśli wrócisz do pracy w prywatnej działalności.

 • mieszkam z mężem-żołnierzem za granicą?

Dotyczą was te same zasady, które dotyczą każdego mieszkającego za granicą. Jednakże, jeśli się kwalifikujesz, a nie możesz otrzymywać Maternity Allowance ponieważ nie ma wzajemnego porozumienia między państwami oraz jesteś żoną żołnierza, masz szansę otrzymywać ex-gratia (nieobowiązkowo, dobrowolnie) wypłatę równoważną MA, które byłoby Ci wypłacane w UK. Możesz starać się o to za pośrednictwem biura wypłat twojego męża.

 • zacznę pracować charytatywnie?

Praca tego typu nie ma wpływu na Maternity Allowance.

 • zachoruję na koniec okresu otrzymywania MA?

 Jeśli zachorujesz na koniec okresu otrzymywania MA, a pracujesz dla pracodawcy, możesz otrzymać od niego Statutory Sick Pay (SSP – zasiłek chorobowy). Będziesz musiała spełnić zwykłe zasady przydzielania SSP. Jeśli nie jesteś uprawniona do otrzymywania SSP, będziesz musiała złożyć wniosek o Employment and Support Allowance (zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy). W innych wypadkach będziesz musiała złożyć podanie o Employment and Support Allowance. Będzie ono rozpatrywane na normalnych zasadach.
.

Więcej informacji znajdziesz na ulotce NI17AA guide to maternity benefits.

.

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

35-38 tydzień ciąży

Wydaje ci się, że jesteś w ciąży od zawsze i tak już zostanie? To częste odczucia kobiet pod koniec…

0-4 tydzień ciąży

Pierwsze cztery tygodnie ciąży to czas tajemnicy - jeszcze nikt, pewnie nawet Ty sama, nie domyśla się, że w…

Prawa pracujących kobiet w ciąży

Przepisy prawa chronią pracownicę już od początku ciąży, dlatego też im wcześniej poinformujesz pracodawcę o błogosławionym stanie tym wcześniej…

Ciąża i poród - posty na forum:

Re: Depresja poprodowa...

Depresja poporodowa w ostatnim czasie pojawia się niestety coraz częściej…

Re: Kingston

Jestem zainteresowana tym szpitalem i chciałabym się dowiedzieć jak oceniacie…

Re: KWIECIEN 2010 :)

U mojego dziecka AZS było spowodowane alergią bierze leki i…

Re: KWIECIEN 2010 :)

Kurcze, pierwsze słyszę że krochmal jest uczulający... Moja alergolog w…