Anglia: Obecność w szkole

Wspiwagaryeranie systematycznej obecności w szkole jest priorytetem z powodu jej wpływu na nauczanie i uczenie się oraz na poziom osiągnięć. Istnieją również sprawdzone powiązania pomiędzy regularnym uczęszczaniem do szkoły a indywidualnymi osiągnięciami ucznia.

Obecność jest zdefiniowana jako uczestnictwo w programie zajęć edukacyjnych, zorganizowanych i uzgodnionych przez szkołę.

Usprawiedliwiona nieobecność:

 • Choroba, w czasie której nie ma zapewnionego uczenia
 • Wizyty u lekarza i dentysty
 • Spotkania przed sprawą i w sądzie
 • Uczestnictwo na lub w związku z przesłuchaniem dziecka w sądzie dziecięcym, kontrolą opieki społecznej lub spotkaniem z innymi jednostkami pomocy, jak np. z pracownikiem społecznym
 • Przestrzeganie obrzędów religijnych
 • Stan żałoby
 • Wesela i pogrzeby osób bliskich
 • Uzgodniona nieobecność dzieci z rodzin Cyganów/rodzin podróżujących
 • Uczestnictwo w pozaszkolnych dyskusjach, zajęciach sportowych, muzycznych lub teatralnych, zatwierdzonych przez szkołę
 • Brak środka transportu –z powodu złej pogody włącznie
 • Wyjątkowe okoliczności rodzinne (krótkotrwałe)
 • Wakacje rodzinne jedynie te uzgodnione ze szkołą, podjęte w wyjątkowych okolicznościach
 • Okres wykluczenia ze szkoły
 • Nieobecność zaaprobowana przez dyrektora szkoły dziecka

Wyjazd na wakacje w trakcie roku szkolnego:

Każdy wyjazd dziecka podczas dni szkolnych powinien zostać zgłoszony na piśmie do dyrektora szkoły, bo to od niego zależy na ile dni, i czy w ogóle zgoda na opuszczenie zajęć szkolnych zostanie wydana.

Nieusprawiedliwiona nieobecność:

 • Większość wakacji rodzinnych, jeśli nie zostały podjęte w wyjątkowych okolicznościach
 • Nieobecność za zgodą rodzica, gdy szkoła nie zgadza się co do zasadności powodu
 • Wagarowanie, niezależnie od przyzwolenia lub braku przyzwolenia rodzica
 • Wszystkie inne niewyjaśnione nieobecności są zanotowane jako nieusprawiedliwione, chyba że dostateczne wyjaśnienie zostanie podane później
 • Długotrwałe, wyjątkowe okoliczności opieki rodzinnej, gdzie świadczone są usługi wsparcia
 • Podczas sporów, jak np. w związku z powrotem ucznia po okresie wykluczenia ze szkoły

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności

W przypadku zaistnienia początkowych obaw w szkole związanych z niewyjaśnionymi nieobecnościami lub z powodu choroby ucznia, szkoła skontaktuje się z rodzicami/opiekunami i poprosi o wyjaśnienie. Jeśli pracownicy szkoły będą nadal zaniepokojeni podanymi (lub nie) powodami nieobecności ucznia lub jeśli nie ma poprawy w obecności, dyrektor szkoły lub jego przedstawiciel wdroży odpowiednie procedury oraz poinformuje odpowiednie jednostki, w tym local council.

Obowiązkiem każdego rodzica lub opiekuna jest zapewnienie skutecznego kształcenia dziecka w wieku szkolnym. Rodzice/opiekunowie, którzy nie spełniają powyższego obowiązku, narażają siebie na poważne konsekwencje, jak np. Parenting Order, Education Supervision Order School Attendance Order, a także grzywny w wysokość do Ł2500 lub 3 miesiecznego aresztu.

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także:

Parenting Orders

W ostatnich latach wprowadzono środki w celu upewnienia się, że rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za złe zachowanie…

Mamo, Tato! Chcę mówić po polsku!

Język, czyli społecznie ukształtowany system budowania wypowiedzi to coś, 
bez czego nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Mówiąc…

Anglia: Obecność w szkole

Wspieranie systematycznej obecności w szkole jest priorytetem z powodu jej wpływu na nauczanie i uczenie się oraz na poziom…