Anglia: Obecność w szkole

Wspiwagaryeranie systematycznej obecności w szkole jest priorytetem z powodu jej wpływu na nauczanie i uczenie się oraz na poziom osiągnięć. Istnieją również sprawdzone powiązania pomiędzy regularnym uczęszczaniem do szkoły a indywidualnymi osiągnięciami ucznia.

Obecność jest zdefiniowana jako uczestnictwo w programie zajęć edukacyjnych, zorganizowanych i uzgodnionych przez szkołę.

Usprawiedliwiona nieobecność:

 • Choroba, w czasie której nie ma zapewnionego uczenia
 • Wizyty u lekarza i dentysty
 • Spotkania przed sprawą i w sądzie
 • Uczestnictwo na lub w związku z przesłuchaniem dziecka w sądzie dziecięcym, kontrolą opieki społecznej lub spotkaniem z innymi jednostkami pomocy, jak np. z pracownikiem społecznym
 • Przestrzeganie obrzędów religijnych
 • Stan żałoby
 • Wesela i pogrzeby osób bliskich
 • Uzgodniona nieobecność dzieci z rodzin Cyganów/rodzin podróżujących
 • Uczestnictwo w pozaszkolnych dyskusjach, zajęciach sportowych, muzycznych lub teatralnych, zatwierdzonych przez szkołę
 • Brak środka transportu –z powodu złej pogody włącznie
 • Wyjątkowe okoliczności rodzinne (krótkotrwałe)
 • Wakacje rodzinne jedynie te uzgodnione ze szkołą, podjęte w wyjątkowych okolicznościach
 • Okres wykluczenia ze szkoły
 • Nieobecność zaaprobowana przez dyrektora szkoły dziecka

Wyjazd na wakacje w trakcie roku szkolnego:

Każdy wyjazd dziecka podczas dni szkolnych powinien zostać zgłoszony na piśmie do dyrektora szkoły, bo to od niego zależy na ile dni, i czy w ogóle zgoda na opuszczenie zajęć szkolnych zostanie wydana.

Nieusprawiedliwiona nieobecność:

 • Większość wakacji rodzinnych, jeśli nie zostały podjęte w wyjątkowych okolicznościach
 • Nieobecność za zgodą rodzica, gdy szkoła nie zgadza się co do zasadności powodu
 • Wagarowanie, niezależnie od przyzwolenia lub braku przyzwolenia rodzica
 • Wszystkie inne niewyjaśnione nieobecności są zanotowane jako nieusprawiedliwione, chyba że dostateczne wyjaśnienie zostanie podane później
 • Długotrwałe, wyjątkowe okoliczności opieki rodzinnej, gdzie świadczone są usługi wsparcia
 • Podczas sporów, jak np. w związku z powrotem ucznia po okresie wykluczenia ze szkoły

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności

W przypadku zaistnienia początkowych obaw w szkole związanych z niewyjaśnionymi nieobecnościami lub z powodu choroby ucznia, szkoła skontaktuje się z rodzicami/opiekunami i poprosi o wyjaśnienie. Jeśli pracownicy szkoły będą nadal zaniepokojeni podanymi (lub nie) powodami nieobecności ucznia lub jeśli nie ma poprawy w obecności, dyrektor szkoły lub jego przedstawiciel wdroży odpowiednie procedury oraz poinformuje odpowiednie jednostki, w tym local council.

Obowiązkiem każdego rodzica lub opiekuna jest zapewnienie skutecznego kształcenia dziecka w wieku szkolnym. Rodzice/opiekunowie, którzy nie spełniają powyższego obowiązku, narażają siebie na poważne konsekwencje, jak np. Parenting Order, Education Supervision Order School Attendance Order, a także grzywny w wysokość do Ł2500 lub 3 miesiecznego aresztu.

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

System szkolnictwa w UK

W Anglii obowiązek szkolnictwa obejmuje dzieci w wieku 5-16 lat. Share |

Pyza – Stowarzyszenie na Rzecz Polskich Rodzin

Stowarzyszenie na Rzecz Polskich Rodzin jest organizacja charytatywna ktora ma na celu wsparcie Polaków przebywających i mieszkajacych w Wielkiej…

Wybór szkoły – na co warto zwrócić uwagę?

Nieubłaganie zbliża się moment, kiedy maluch przestaje być maluchem i nadchodzi czas rozpoczęcia nauki w szkole. Wybór szkoły to…