Czym są szkoły rozszerzone?

Rozszerzone usługi szkolne mają na celu pomóc utrzymać nam – rodzicom - równowagę między pracą i obowiązkami rodzinnymi, zapewniają wsparcie dla dzieci zarówno w zakresie nauki jak i opieki po lekcjach, ułatwiają dzieciom zdobywanie szerszego zakresu doświadczeń i poszerzanie zainteresowań.

extended-schoolsSzkoły rozszerzone pozwalają także i szerszej społeczności do korzystania z obiektów szkolnych w celu uzupełnienia edukacji bądź zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. Dzięki zajęciom pozalekcynym chętne osoby mogą np. dowiedzieć się więcej o technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) lub poprawić swoje umiejętności pisania i matematyki.

Niektóre szkoły organizują również zajęcia z zakresu np.  zdrowego odżywiania czy zarządzania finansami osobistymi, oferując doradztwo w wybranych tematach.

Na jakie dodatkowe usługi możemy liczyć?

Przede wszystkim rozszerzona opieka nad dziećmi w godzinach pozalekcyjnych, poza tym dodatkowe zajęcia dla dzieci –  profilowane pod kątem zainteresowań i chęci zdobywania nowych umiejętności.

Jako rodzice, będziemy mogli liczyć na fachową pomoc doradczą w kwestiach rodzicielstwa i rodziny oraz problemów z tym związanych. Szkoły rozszerzone oferują również usługi doradcze w szerokim zakresie dla całej lokalnej społeczności.

Opieka nad dzieckiem

Coraz więcej szkół zapewnia dostęp do opieki nad dziećmi zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i podczas wakacji. Oferta taka jest niezwykle potrzebna dla pracujących rodziców. To także szansa dla dziecka na przyjemne spędzenie  wolnego czasu w towarzystwie rówieśników.

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe, które są w pełni rozszerzone, zobowiązane są do zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi i i innych usług od 8.00 do 18.00 , pięć dni w tygodniu, 48 tygodni w roku.

Szkoły średnie

Regularne usługi dodatkowe są często udostępniane przez szkoły średnie, przed i po zajęciach lekcyjnych od 8.00 do 18.00. Informacje na ich temat uzyskamy pytając w szkole lub przeglądając broszury informacyjne.

Opieka nad dziećmi i inne usługi dodatkowe dopasowane są do lokalnych potrzeb i włączane do oferty wyłącznie w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rodziców i uczniów.

Pozostałe usługi, oferowane przez szkoły

Rozszerzone szkoły zapewniają zróżnicowaną gamę zajęć dla dziecka, w tym:

 • pomoc dla uczniów
 • zabawy i rekreację
 • zajęcia fitness
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia z dziedziny sztuki, rzemiosła i inne specjalnych klubów zainteresowań
 • zajęcia przygotowujące do działalności wolontariatu, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

Dodatkowo, szkoły proponują system zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy potrzebują pomocy w przyswojeniu materiału lub tych, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy w nadrobieniu zaległości. Dla uczniów uzdolnionych dostępne są zajęcia o poszerzonym profilu, które dają dziecku szansę na rozwinięcie swoich zdolności i wiedzy ponad standardowy zakres nauczania.

Wszystkie te proponowane zajęcia, mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i w innych miejscach odpowiednich dla takich zajęć – zawsze pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów.

Wsparcie dla rodziców

Wszystkie szkoły zachęcane są by zapewnić rodzicom i opiekunom dostęp do różnego rodzaju zajęć/kursów. Wiele szkół oferuje obecnie:

 • programy doskonalące umiejętności wychowawcze
 • kursy z zakresu zachowań dziecięcych i sposobie ich kontroli
 • spotkania informacyjne, np. dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej
 • informacje na temat krajowych i lokalnie dostępnych źródeł porad i wsparcia

____________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

System szkolnictwa w UK

W Anglii obowiązek szkolnictwa obejmuje dzieci w wieku 5-16 lat. Share |

Zebrania rodziców w szkole (Parents Consultation)

Zebrania rodziców to ważne spotkania, podczas których rodzice mają okazję do porozmawiania na temat postępów dziecka w nauce. Rodzice…

Edukacja dzieci przebywających za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło dzieciom obywateli polskich, przebywających poza terytorium kraju, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Według założeń…