Every Parent Matter

Większość z nas rodziców, chciałoby na bieżąco mieć wgląd w to co dzieje się w szkole naszych dzieci. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to wcale nie takie trudne. Mało tego, jako rodzice możemy mieć duży wpływ na życie szkoły. Angażując się czynnie w wydarzenia szkolne nie tylko jesteśmy blisko naszych dzieci trzymając „rękę na pulsie”, ale również znacząco wpływamy na to co szkoła ma do zaoferowania.

szkola_uczen_rodzic-thp-468Postępy dzieci w nauce

Istnieje wiele możliwości kontrolowania postępów w nauce naszych dzieci. Wiele szkół wysyła regularnie do domu biuletyny informacyjne, zawierające raporty na temat postępów dziecka i zaproszenia na wieczory rodziców.

Ofsted kontroluje szkoły co najmniej raz na trzy lata. O kontroli rodzice są powiadamiani z wyprzedzeniem, aby można było przekazać swoje wrażenia i uwagi inspektorów, otrzymamy też kopię raportu. Jednym z obszarów kontroli Ofsted jest zakres współpracy szkoły z rodzicami, sposoby zachęcania rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły i podejmowaniu decyzji, które wpływają na jej przyszłość.

Uczestnictwo w życiu szkoły

Czynne uczestnictwo w życiu szkoły może być dla nas wspaniałym doświadczeniem, i może mieć pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie.

Nie musi to zajmować wiele czasu – na przykład, można pomóc w organizowaniu wycieczek szkolnych, zaangażować się od czasu do czasu jako dodatkowa opieka na imprezach. Jeśli mamy czas i ochotę zrobić więcej, warto rozważyć możliwość dołączenia do Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli (PTA/PSA) lub zostać członkiem rady szkoły.

Wiele szkół również rozważa utworzenie Rad Rodziców, która zajęłaby się sprawami organizacyjnymi większości imprez i wycieczek oraz innymi sprawami dotyczącymi uczniów i działalności szkoły.

Wybór odpowiedniej szkoły

Znalezienie odpowiedniej szkoły jest ważne dla każdej rodziny, dlatego też wiele samorządów lokalnych utworzyło specjalne stanowiska dla doradców, których zadaniem jest  zapewnienie dodatkowej, praktycznej pomocy dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Doradcy pomogą rodzicom zrozumieć sens informacji, umożliwiając im podjęcie właściwych decyzji i znalezienie jak najbardziej odpowiedniej szkoły dla swojego dziecka.

School Admissions Code, ma na celu zapewnienie wszystkim dzieciom, możliwie jak najlepszych miejsc w szkołach. Jeśli uważamy, że lokalna szkoła odmówiła przyjęcia naszego dziecka niezgodnie z prawem, możemy wnieść sprzeciw do  biura Schools Adjudicator.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli uważamy, że w szkole naszego dziecka istnieją jakieś problemy, zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednia rozmowa z nauczycielami lub dyrekcją szkoły, a jeśli to nie przyniesie żadnych efektów, możemy skontaktować się z organem zarządzającym szkołą lub władzami lokalnymi. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wyższą instancją w takich sprawach jest Ofsted.

Nowe uprawnienia dla Ofsted oznaczają, że będzie on w stanie rozpatrywać skargi od rodziców. Jeżeli kontrola ujawni, że szkoła nie spełnia standardowych norm, inni rodzice mogą być poproszeni o przedstawienie swoich opinii, spostrzeżeń i wniosków. Może się to odbyć w formie ankiety lub bezpośrednich rozmów prowadzonych przez władze szkoły lub Radę Rodziców.

Jeśli dotychczasowa działalność szkoły budzi jakiekolwiek zastrzeżenia – kontrola sprawdzi czy  istnieją plany,  niezbędnych zmian, w prowadzeniu i funkcjonowaniu placówki.  Jeśli takich nie ma, komisja wskaże władzom szkoły wszystkie wady i problemy, które należy rozwiązać, oczywiście uwzględniając opinie rodziców.

Wpływ na kształtowanie systemu szkolnictwa

Jako rodzice, mamy również ogromny wpływ na kształtowanie całego systemu szkolnictwa w naszej najbliższej okolicy. Mamy prawo głosu, zarówno w sprawach prowadzenia i działalności istniejących już szkół, do których uczęszczają nasze dzieci, jak i w sprawach tworzenia nowych. Nasze zdanie będzie brane pod uwagę w wielu sprawach, dotyczących organizacji placówek oświatowych między innymi dotyczące profilu szkoły, preferowanego wyznania, koedukacji, a także metod nauczania i zakresu materiału.

Zawsze możemy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedstawiając im nasze opinie dotyczące edukacji dzieci w naszej okolicy, zgłaszając zauważone problemy czy potrzeby miejscowej społeczności.

Własna szkoła

Grupa rodziców może zebrać się razem i przedstawić własne propozycje dotyczące utworzenia i funkcjonowania nowej szkoły.

Otwarcie i prowadzenie szkoły może wydawać się nie lada wyzwaniem – ale wszelką pomoc oferuje w tej materii Schools Commissioner. Jego praca polega również na dostarczaniu informacji od dowolnej grupy rodziców, która chce wprowadzić swoje propozycje lub zmiany, do władz lokalnych, które te propozycje rozpatrzą i pomogą w ich realizacji.
___________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.