Parenting Orders

W ostatnich latach wprowadzono środki w celu upewnienia się, że rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za złe zachowanie dziecka.To bardzo ważne posunięcie, ponieważ nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę co to znaczy prawna odpowiedzialność za dziecko.

asboTo, że rodzica nie było przy fakcie dokonania przez latorośl czynu niezgodnego z prawem lub panującymi zasadami, nie oznacza, że rodzic nie musi ponosić za to konsekwencji. Wręcz przeciwnie. Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, rodzic lub opiekun ponoszą wszelkie konsekwencje działalności dzieci, zarówno prawne jak i społeczne. Aby uzmysłowić rodzicom zakres ich obowiązków i odpowiedzialności wprowadzono tzw. Nakaz Rodzicielski (Parenting Order)

Nakaz rodzicielski

Jest to sądowne postanowienie, które oznacza, że rodzice muszą zgłosić się na zajęcia w ramach programu edukacji rodziców (zwanym też interwencją). Rodzice mogą także otrzymać nakaz spełnienia innych warunków jak np. dopilnowania aby dziecko pozostało w „areszcie” domowym w okresie ustalonym przez szkołę lub nakaz uczestnictwa w spotkaniach z nauczycielami dziecka.

Kiedy stosuje się Nakaz Rodzicielski?

Nakaz  może być wydany, gdy uczeń został wykluczony ze szkoły za złe zachowanie na stałe, lub po raz drugi w 12 miesięcy. Może być również stosowany jako wynik trwałych trudności z dzieckiem, lub gdy dziecko wykazuje zachowania antyspołeczne przestępcze, a wpływ rodziców postrzegany jest jako czynnik kształtujący zachowanie dziecka.

Program ten, ma pomóc rodzicom zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebną do poprawy zachowania dziecka, a co za tym idzie przyczynić się do redukcji przestępczości nieletnich oraz zachowań antyspołeczne. Ponad 90 procent rodziców, którzy uczestniczyli w programie rodzicielskim stwierdziło, że przyniósł on oczekiwany skutek polecając go innym rodzicom w podobnej sytuacji. 
W celu uzyskania dalszych informacji na temat programów rodzicielstwa, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Program walki z zachowaniami antyspołecznymi (ASBOs)

Nakaz ASBOs może być stosowany dla każdego w wieku powyżej 10 lat jako kara za nękanie lub innych zachowań stwarzających zagrożenie dla otoczenia.

ASBOs, czyli częściowe ograniczenie wolności osobistej, z zakazem zbliżania do osoby poszkodowanej trwa co najmniej dwa lata, zakazuje sprawcy przebywania w niektórych miejscach – np. w centrach miast, miejscach publicznych – w celu ochrony członków społeczeństwa przed ich zachowaniem.

Osoby objęte programem muszą również stale kontrolować swoje zachowanie, gdziekolwiek by przebywały oraz w stosunku nie tylko do osób przez siebie pokrzywdzonych, ale wszystkich osób w otoczeniu. Zakładane minimum dwóch lat może zostać zweryfikowane jeżeli sprawca wykazuje prawdziwe oznaki poprawy zachowania. Jeśli sprawca złamie warunki nakazu, może zostać ukarany grzywną lub nawet karą do pięciu lat więzienia.

Wnioski o ASBOs można składać do:

  • samorządów lokalnych: rad powiatów, dzielnic Londynu, Corporation of London, Isle of Wight, Wyspy Scilly, powiatów lub gmin powiatu walijskiego i angielskich rad powiatów,
  • policji i British Transport Police
  • Registered Social Landlords (RSLs),
  • Housing Action Trusts (HATs) Registered Social Landlords (RSLs)
  • Housing Action Trusts (HATS)

Indywidualny program wsparcia (ISO)

ISO jest program wsparcia mających na celu pomoc młodzieży w wieku między 10 a 17 w zmianie zachowań antyspołecznych. Ich celem jest walka z przyczynami młodego człowieka wykazującego zachowania antyspołeczne za pomocą pozytywnej motywacji.

Zazwyczaj obejmuje osoby, które są już przedmiotem ASBO. Program oferuje również  doradztwo dla osób z problemami narkotykowymi oraz innych uzależnień, a także pomoc w kontrolowaniu gniewu.

ISO także przewiduje włączenie rodziców do pomocy, w zakresie poprawy zachowania młodego człowieka.  Rodzice mogą też zostać ukarani grzywną, jeśli objęte programem dziecko odmawia współpracy.

___________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

Mamo, Tato! Chcę mówić po polsku!

Język, czyli społecznie ukształtowany system budowania wypowiedzi to coś, 
bez czego nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Mówiąc…

Edukacja dzieci przebywających za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło dzieciom obywateli polskich, przebywających poza terytorium kraju, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Według założeń…

Hymn Polski – uczyć czy nie uczyć?

Hymn polski jest bliski wielu z nas, czujemy się z nim związani i pragniemy przekazać go naszym dzieciom i…