Zebrania rodziców w szkole (Parents Consultation)

Zebrania rodziców to ważne spotkania, podczas których rodzice mają okazję do porozmawiania na temat postępów dziecka w nauce. Rodzice mogą porozmawiać na temat wszystkich spraw dotyczących dziecka z jego wychowawcą lub z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w przypadku szkoły średniej).

Udział w zebraniach rodziców umożliwia zatem większe zaangażowanie w edukację dziecka. Rodzice uczą się, jak zapewniać dziecku praktyczne wsparcie i jak dokonywać wyborów. Dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, gdy rodzice angażują się w ich edukację  i współpracują ze szkołą.

W jaki sposób udział w zebraniach rodzicielskich zwiększa zaangażowanie rodziców w edukację dziecka?

parentZebrania rodziców to okazja do zadawania pytań i dzielenia się informacjami na temat dziecka i jego uczenia się. Spotkania takie to również okazja do umocnienia partnerskiej współpracy z nauczycielem dziecka.To z kolei ułatwia nauczycielowi pracę z uczniem.

Czasami rodzicom trudno jest uczestniczyć w zebraniach z różnych powodów. Zdarza się, że rodzice uważają, że nauczyciel dziecka poświęca im zbyt mało czasu. Wiele szkół jest tego świadome i stara się tak organizować zebrania, aby każdy rodzic jak najbardziej z nich skorzystał.

Aby umożliwić rodzicom udział w zebraniach, szkoły proponują różne udogodnienia:

 • żłobek dla małych dzieci;
 • obecność osoby towarzyszącej (np. znajomego, krewnego) lub tłumacza;
 • umawianie rodziców na rozmowę z wybranym nauczycielem na konkretną godzinę;
 • możliwość spotkania z nauczycielem w innym terminie, jeżeli termin zebrania jest dla rodziców niedogodny;
 • obecność dziecka na zebraniu, aby wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w rozmowie;
 • umożliwienie rodzicom rozmowy z innymi przedstawicielami kadry pedagogicznej, którzy znają dziecko;
 • umożliwienie rodzicom przeglądania przykładów pracy ucznia podczas oczekiwania na rozmowę.

Osoby zainteresowane powyższymi udogodnieniami powinny zwrócić się w tej sprawie do szkoły.

Jak przygotować się do zebrania?

Tuż przed zebraniem rodzice otrzymują zwykle raport na temat postępów dziecka w nauce.Warto taki raport
dokładnie przeczytać i porozmawiać o nim z dzieckiem, a następnie przygotować sobie pytania, jakie chciałoby się zadać nauczycielowi. W części zatytułowanej Next Steps raportu zawarte są zwykle zalecenia nauczyciela dotyczące dalszej nauki dziecka. Od tego można zacząć rozmowę z nauczycielem na temat postępów i osiągnięć dziecka w nauce. Na zebraniu warto także skorzystać z okazji i poprosić nauczyciela o wyjaśnienie wszystkich niejasnych rzeczy w raporcie.

Oto przykładowe pytania, jakie warto zadać na zebraniu:

 • Czy moje dziecko dobrze się czuje w szkole?
 • Czy moje dziecko jest aktywne na lekcjach?
 • Co jeszcze można by powiedzieć na temat mocnych stron dziecka i jak dałoby się je jeszcze bardziej wzmocnić?
 • Czego teraz moje dziecko będzie się uczyło?
 • W jaki sposób mogę pomóc dziecku w nauce w domu?

Rozmowa na te tematy umożliwia rodzicom i nauczycielom lepsze zrozumienie i zdefiniowanie ich poszczególnych ról.

Dzieci uczą się lepiej, gdy wszystkie osoby zaangażowane w ich edukację dzielą się informacjami na ich temat. Nauczyciel, który wie, czym dany uczeń zajmuje się po lekcjach, może wykorzystać to do usprawnienia procesu uczenia się w szkole.

O czym warto powiedzieć nauczycielom:

 • o zainteresowaniach i zajęciach pozaszkolnych dziecka;
 • o tym, jak zdaniem rodziców dziecko radzi sobie z nauką;
 • o zmartwieniach i kłopotach dziecka;
 • o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka.

Informacje na temat spraw nie związanych bezpośrednio ze szkołą mogą się przydać nauczycielowi, ale rodzice nie muszą o nich mówić, jeżeli sobie tego nie życzą.

Udział w zebraniach rodziców może zatem w dużym stopniu przyczynić się do usprawnienia procesu uczenia się dziecka. Spotkania takie umożliwiają rodzicom aktywne śledzenie postępów dziecka. Szkoły cenią sobie poglądy rodziców i chętnie udzielają praktycznych wskazówek, jak pomagać dziecku w nauce w domu.

__________
www.dzieciak.co.uk
Zródlo: parentzonescotland.gov.uk.

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

Dofinansowanie do mundurków szkolnych

Uniformy szkolne od zawsze budzą wiele kontrowersji. Mają zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Mimo to wiele szkół decyduje…

Czym są szkoły rozszerzone?

Rozszerzone usługi szkolne mają na celu pomóc utrzymać nam – rodzicom - równowagę między pracą i obowiązkami rodzinnymi, zapewniają…

Nowoczesna forma kształcenia dla polonijnych dzieci

O tym, jak ważna jest nauka języka ojczystego dla polskich dzieci przebywających poza granicami kraju, nie trzeba nikogo przekonywać.…