Zebrania rodziców w szkole (Parents Consultation)

Zebrania rodziców to ważne spotkania, podczas których rodzice mają okazję do porozmawiania na temat postępów dziecka w nauce. Rodzice mogą porozmawiać na temat wszystkich spraw dotyczących dziecka z jego wychowawcą lub z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w przypadku szkoły średniej).

Udział w zebraniach rodziców umożliwia zatem większe zaangażowanie w edukację dziecka. Rodzice uczą się, jak zapewniać dziecku praktyczne wsparcie i jak dokonywać wyborów. Dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, gdy rodzice angażują się w ich edukację  i współpracują ze szkołą.

W jaki sposób udział w zebraniach rodzicielskich zwiększa zaangażowanie rodziców w edukację dziecka?

parentZebrania rodziców to okazja do zadawania pytań i dzielenia się informacjami na temat dziecka i jego uczenia się. Spotkania takie to również okazja do umocnienia partnerskiej współpracy z nauczycielem dziecka.To z kolei ułatwia nauczycielowi pracę z uczniem.

Czasami rodzicom trudno jest uczestniczyć w zebraniach z różnych powodów. Zdarza się, że rodzice uważają, że nauczyciel dziecka poświęca im zbyt mało czasu. Wiele szkół jest tego świadome i stara się tak organizować zebrania, aby każdy rodzic jak najbardziej z nich skorzystał.

Aby umożliwić rodzicom udział w zebraniach, szkoły proponują różne udogodnienia:

 • żłobek dla małych dzieci;
 • obecność osoby towarzyszącej (np. znajomego, krewnego) lub tłumacza;
 • umawianie rodziców na rozmowę z wybranym nauczycielem na konkretną godzinę;
 • możliwość spotkania z nauczycielem w innym terminie, jeżeli termin zebrania jest dla rodziców niedogodny;
 • obecność dziecka na zebraniu, aby wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w rozmowie;
 • umożliwienie rodzicom rozmowy z innymi przedstawicielami kadry pedagogicznej, którzy znają dziecko;
 • umożliwienie rodzicom przeglądania przykładów pracy ucznia podczas oczekiwania na rozmowę.

Osoby zainteresowane powyższymi udogodnieniami powinny zwrócić się w tej sprawie do szkoły.

Jak przygotować się do zebrania?

Tuż przed zebraniem rodzice otrzymują zwykle raport na temat postępów dziecka w nauce.Warto taki raport
dokładnie przeczytać i porozmawiać o nim z dzieckiem, a następnie przygotować sobie pytania, jakie chciałoby się zadać nauczycielowi. W części zatytułowanej Next Steps raportu zawarte są zwykle zalecenia nauczyciela dotyczące dalszej nauki dziecka. Od tego można zacząć rozmowę z nauczycielem na temat postępów i osiągnięć dziecka w nauce. Na zebraniu warto także skorzystać z okazji i poprosić nauczyciela o wyjaśnienie wszystkich niejasnych rzeczy w raporcie.

Oto przykładowe pytania, jakie warto zadać na zebraniu:

 • Czy moje dziecko dobrze się czuje w szkole?
 • Czy moje dziecko jest aktywne na lekcjach?
 • Co jeszcze można by powiedzieć na temat mocnych stron dziecka i jak dałoby się je jeszcze bardziej wzmocnić?
 • Czego teraz moje dziecko będzie się uczyło?
 • W jaki sposób mogę pomóc dziecku w nauce w domu?

Rozmowa na te tematy umożliwia rodzicom i nauczycielom lepsze zrozumienie i zdefiniowanie ich poszczególnych ról.

Dzieci uczą się lepiej, gdy wszystkie osoby zaangażowane w ich edukację dzielą się informacjami na ich temat. Nauczyciel, który wie, czym dany uczeń zajmuje się po lekcjach, może wykorzystać to do usprawnienia procesu uczenia się w szkole.

O czym warto powiedzieć nauczycielom:

 • o zainteresowaniach i zajęciach pozaszkolnych dziecka;
 • o tym, jak zdaniem rodziców dziecko radzi sobie z nauką;
 • o zmartwieniach i kłopotach dziecka;
 • o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka.

Informacje na temat spraw nie związanych bezpośrednio ze szkołą mogą się przydać nauczycielowi, ale rodzice nie muszą o nich mówić, jeżeli sobie tego nie życzą.

Udział w zebraniach rodziców może zatem w dużym stopniu przyczynić się do usprawnienia procesu uczenia się dziecka. Spotkania takie umożliwiają rodzicom aktywne śledzenie postępów dziecka. Szkoły cenią sobie poglądy rodziców i chętnie udzielają praktycznych wskazówek, jak pomagać dziecku w nauce w domu.

__________
www.dzieciak.co.uk
Zródlo: parentzonescotland.gov.uk.

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także:

Standardy placówek dla małych dzieci

Decyzja, o konieczności umieszczenia malucha w żłobku, czy oddania pod opieką niani, nie jest łatwa. Niestety jest zwykle konieczna,…

Gdy dziecko jest zbyt chore, aby iść do szkoły.

Jeżeli Twoje dziecko chodzi do żłobka lub przedszkola, jest praktycznie pewne, że niedługo złapie jakąś chorobę. Dziecko przebywające większą…

Polskie szkoły sobotnie

Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje ponad 150 polskich placówek uczących przedmiotów ojczystych (tzw. sobotnich). Sponsorowane są głównie przez samych…