Aresztowanie nieletniego – co robić?

Jeśli dojdzie do zatrzymania osoby nieletniej przed 17 rokiem życia, policja ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie rodziców lub opiekunów. Nie mogą też przeprowadzać przesłuchania bez obecności prawnych opiekunów dziecka, chyba, że zwłoka w uzyskaniu zeznania, mogłaby przyczynić się do powstania szkody osób trzecich. W takim przypadku przesłuchanie może odbyć się pod nieobecność rodziców, ale pod kontrolą wyznaczonej osoby.

imagesPonadto osoby nieletnie – między 13 – 19  rokiem życia lub do 25 roku – jeśli są niepełnosprawne, mogą zwrócić się o pomoc i porady prawne do  Connexions nr tel. 0808 001 3219.

Niepełnoletni ma takie samo prawo do adwokata jak dorosły.

Zatrzymanie dziecka, poniżej 10 roku życia nie skutkuje wobec niego następstwami prawnymi, pełną odpowiedzialność za jego czyny ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieci powyżej 10 roku życia, do osiągnięcia pełnoletności, podlegają pod Sąd Dla Nieletnich.

Pierwszy konflikt z prawem, jeśli nie należy do poważnych przestępstw, potraktowany jest przez sąd zwykle łagodnie. Z reguły kończy się na dozorze kuratora lub policji, udzieleniem ostrzeżenia lub nagany. Fakt ten jednak zostaje odnotowany w aktach policyjnych, i Sąd w każdej chwili może powrócić do sprawy i skontrolować nastolatka.

Jeżeli dojdzie do postawienia nieletniego w stan oskarżenia, co na pewno będzie miało miejsce jeśli nastolatek zostanie ponownie przyłapany na wykroczeniu lub brał udział w przestępstwie, sąd może przychylić się do wniosku o wypuszczenie z aresztu za kaucją. W niektórych przypadkach Sąd może zdecydować o pozostaniu dziecka w areszcie aż do czasu rozprawy. Poważniejsze przestępstwa, mogą zostać skierowane do rozpatrzenia przez Sąd Koronny.

Jeśli nastolatek dopuścił się ciężkiej zbrodni, może być sądzony na prawach dorosłych.

Gdzie szukać pomocy w/w przypadkach?

W przypadku konfliktu z prawem zawsze najlepiej skorzystać z pomocy prawnej.

Legal Centre Children – oferuje bezpłatną pomoc prawną dla nieletnich w bardzo szerokim zakresie. Infolinia – 0845 120 2948  –  od 09.00 am do 5.00 pm

Community Legal Service 0845 608 1122
.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach:

www.gov.uk/if-my-child-gets-in-trouble-with-police

http://www.civilrightsmovement.co.uk/rights-if-your-child-arrested

————
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.