Regulamin i polityka prywatności

 • WSTĘP

  Drogi Użytkowniku,

  Korzystanie z naszego serwisu równoznaczne jest z akceptacja warunków zawartych w poniższym Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, prosimy nie odwiedzaj Dzieciaka.co.uk oraz nie rejestruj się w naszym serwisie!

  Firma Bartko Ltd właściciel serwisu internetowego Dzieciak.co.uk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdego użytkownika obowiązuje aktualny Regulamin, który publikowany jest na tej stronie.

  Regulamin nie dotyczy innych serwisów, do których linki podane są w portalu Dzieciak.co.uk.

  W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie obowiazujace przepisy prawa.

  Share |
 • DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  Dzieciak.co.uk – portal internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.dzieciak.co.uk
  Portal, serwis – witryna informacyjno/rozrywkowo/społecznościowa dostępna pod adresem głównym Dzieciak.co.uk oraz adresami dodatkowymi takimi jak: synek.co.uk, dzieciaki.co.uk, aniolek.co.uk, dzidzi.co.uk, malaniunia.co.uk, mojadzidzia.co.uk, blogasek.co.uk, dzieciaczki.co.uk, szkrabek.co.uk
  Użytkownik – osoba, ktora odwiedza i korzysta z serwisu dzieciak.co.uk, takze osoba ktora zarejestrowala sie i posiada dane dostepowe do swojego konta w naszym serwsie
  Blog – strona internetowa Użytkownika w serwisie Dzieciak.co.uk
  Baza Kont – zbiór danych i zdjęć przeslanych do serwisu Dzieciak.co.uk przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Dzieciaka.co.uk uslug.
  Konto podstawowe – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  Konto płatne – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konto płatne dodatkowo posiada opcje dodawania zdjęć do galerii bloga.
  Login – prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka zostala przez niego wybrana przy rejestracji konta.
  Regulamin – niniejszy dokument.

  Share |
 • UCZESTNICTWO

  1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

  2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje do dyspozycji konto podstawowe uniemożliwiające dodawanie zdjęć do galerii. Aby uruchomić tę opcje należy wykupić abonament. Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i zezwoleniem na uruchomienie dodatkowej funkcjonalności bloga. Czas realizacji zamówienia wynosi ok 24h. Użytkownik ma prawo do zwrotu abonamentu jedynie w przypadku, gdy serwis Dzieciak.co.uk zaprzestanie swojej działalności.
  Dokonanie wplaty jest jednoznaczne z akceptacja tego regulaminu.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, późniejszej aktualizacji swoich danych osobowych i adresowych oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  4. Rejestracja w serwisie równoznaczna jest z akceptacja regulaminu oraz ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  • dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług Serwisu,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym sa zgodne z prawdą,
  • wyrazam zgode na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez serwis Dzieciak.co.uk w celach marketingowych oraz statystycznych
  • umieszczenie na Blogu Uzytkownika danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
  Share |
 • ZASADY KORZYSTANIA

  1. Każdy Użytkownik może założyć jedno konto dla każdego z dzieci, które posiada. Użytkownik dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz możliwością poprawiania ich.

  2. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób bez ich zgody.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania w ramach Serwisu działan sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta), w tym w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu i Blogów:

  • treści sprzecznych z prawem, obrazajacych inne narodowosci, rasy ludzkie, religie, czy też propagujących przemoc, alkohol, narkotyki, konflikty, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe w tym zdjęć nagich dzieci
  • tych samych informacji w formie tworzenia lub edycji kolejnych ogłoszeń, zapytań, komentarzy, wpisów do pamiętnika, wpisów do galerii o tej samej lub bardzo zbliżonej treści etc.,
  • materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
  • treści komercyjnych i reklamowych bez pisemnej zgody Dzieciaka.co.uk
  • danych osobowych osób trzecich.

  Powyższe przepisy mają zastosowanie również w przypadku, gdy treści sprzeczne z niniejszym Regulaminem zamieszczane są przez osoby komentujące Bloga Użytkownika, a Użytkownik nie usunie takich treści niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ich temat. Dzieciak.co.uk zastrzega sobie prawo do wykonania za Użytkownika tej operacji.

  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w Serwisie w związku z naruszeniem przez niego zasad niniejszego Regulaminu.

  Share |
 • ZABLOKOWANIE KONTA

  1. Dzieciak.co.uk zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

  2. Dzieciak.co.uk ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Dzieciak.co.uk może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

  4. Dzieciak.co.uk zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

  5. Usunięcie bloga skutkuje bezpowrotnym skasowaniem wszystkich danych na serwerze internetowym i jednoczesną możliwością rejestracji domeny internetowej przez inną osobę.

  Share |
 • PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU DZIECIAK.CO.UK

  1. Przedmiotem dzialalnosci serwisu jest udostepnianie Użytkownikom miejsca na serwerze internetowym oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia Blogów na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  2. Dzieciak.co.uk zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

  3. Dzieciak.co.uk zastrzegają sobie jednak prawo do robienia okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, związanych z obsługą i konserwacją Serwisu, urządzen lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).

  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Dzieciak.co.uk zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego.

  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczn związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

  6. Dzieciak.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za:

  • ewentualne straty Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu w tym wzajemne kontakty handlowe i pozostałe relacje nawiązane za pośrednictwem Serwisu,
  • informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania,
  • skutki wynikające z wybrania prostego hasła lub udostępnienia danych dostępowych osobom trzecim. Dzieciak.co.uk zaręcza, że nie będzie prosić w żaden sposób Użytkownika o podanie hasła, wyłączając wcześniejsze prośby od samego Użytkownika związane z problemami technicznymi,
  • jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.

  Treści publikowane na stronach Dzieciak.co.uk służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszystkie problemy powinny być konsultowane z odpowiednią Instytucją,  np. zdrowotne  z właściwym lekarzem specjalistą, finansowe z CAB, HMRC, lokalnym Housing Benefit Office itp.

  7. Dzieciak.co.uk może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom panstwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowan.

  8. Dzieciak.co.uk zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu lub cesji praw właśności na rzecz innego podmiotu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji na stronach internetowych Serwisu.

  Share |
 • PRAWA AUTORSKIE

  Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania tekstów, zdjęć i grafik, jak i wszelkich innych materialów w całości lub w części opublikowanych przez dzieciaka.co.uk oraz Użytkowników na Blogach bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw. Nie wykonanie tego przepisu stanowi naruszenie praw autorskich. (Podstawa prawna: Copyright, Design and Patents Act 1988).

  Firmy lub osoby zainteresowane o korzystanie z materialow umieszczonych w naszym portalu proszone są o kontakt: redakcja@dzieciak.co.uk

  Dzieciak.co.uk wyraża zgodę na zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materialow tekstowych, bez konieczności powiadamiania Serwisu.

  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące portalu lub forum proszę wysyłać bezpośrednio na adres redakcja@dzieciak.co.uk

  Share |
Share |

Ostatnio dodane artykuły