Ubezpieczenie zdrowotne

Wyjeżdżając do pracy za granicę w obrębie terytorium UE powinniśmy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W całej UE, przepisy są znormalizowane i ujednolicone, jednak w poszczególnych krajach mogą się nieznacznie różnić.

imagesPrzy planowaniu podjęcia pracy, np. na Wyspach, jedną z kluczowych kwestii będą zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Jako, że zwykle wyjazd planuje się na dłużej, to warto dowiedzieć się kilku rzeczy:

Kiedy przyda nam się EHIC?

W UK funkcjonuje bezpłatna opieka lekarska. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, a przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii na krótko w poszukiwaniu pracy, w odwiedziny lub turystycznie, powinniśmy przed wyjazdem wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ta karta będzie podstawą do niezbędnej opieki zdrowotnej w placówkach National Health Services (NHS).

Bezpłatne świadczenia w ramach NHS – kiedy?

Prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej uzyskamy podejmując pracę lub rejestrując własną działalność. By skorzystać z uprawnień, należy zadeklarować się do jednej z przychodni wybierając tym samym lekarza rodzinnego tzw. GP (General Practicioner)

Ważne! Uprawnienia do opieki zdrowotnej mamy także w przypadku, gdy mieszkamy w jednym Państwie, a pracujemy i opłacamy składki w drugim. W takim przypadku bezpłatna opieka zdrowotna przysługuje w obu krajach. Takie samo prawo mają członkowie najbliższej rodziny. Aby móc bez problemu korzystać z praw niezbędne będą formualrze:

E 106?

Zaświadczeniem uprawniającym pracownika do uzyskania nieodpłatnych świadczeń leczniczych w kraju zamieszkania jest formularz E 106. Może go uzyskać w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, w kraju zatrudnienia. Ubezpieczony otrzymuje dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden z nich rejestruje w oddziale NFZ.

Dla rodziny – E 109

Ubezpieczenie rodziny pozostawionej w Polsce? Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, członkowie naszej rodziny jeśli pracujemy i jesteśmy ubezpieczeni w UK, mieszkający w innym państwie, maja prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt UK.

Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Możemy o niego wystąpić pisząc do:

HM Revenue & Customs Centre for Non-Residents (Newcastle)
Longbenton, Newcastle Upon Tyne, NE98 1ZZ
United Kingdom
Helpline:  0845 915 4811
Dla dzwoniących z Polski: tel 44-191-203 7010

Podanie do HMRC z prośba o formularz E109 powinno zawierać:

  • dane ubezpieczonego w UK: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w UK; datę urodzenia; numer ubezpieczenia (NIN);  obywatelstwo;  datę rozpoczęcia pracy w UK, i jeżeli jest to praca sezonowa, datę spodziewanego zakończenia pracy; kopie ostatniego odcinka plac (payslip)
  • dane każdego członka rodziny na utrzymaniu ubezpieczonego: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w państwie wspólnoty europejskiej; datę urodzenia;
    .

Po otrzymaniu E 109, w Polsce, należy niezwłocznie przedstawić go w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poświadczenie – dokument w języku polskim, który należy okazywać przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 są uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej można korzystać w placówkach, które podpisały umowy z NFZ.

__________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

Dla kogo bezpłatne leki?

Od 1 kwietnia 2013 r. stawka za wypisanie recepty w Anglii wynosi 7,85 funta. Jednak niektóre osoby są upoważnione…

Jak zapisać się do przychodni?

Lekarze rodzinni w Wielkiej Brytanii to tzw. GP - General Practicioners, którzy pracują w przychodniach zwanych surgeries lub Primary…

Badania screeningowe NHS (smear test)

Badania screeningowe lub inaczej przesiewowe, nie mają na celu wykrywania raka. Mają one wychwycić wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić…