UK: Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Bycie pracującym rodzicem nigdy nie było trudniejsze. Koszty utrzymania ciągle rosną, podczas gdy pensje utrzymują się na tym samym poziomie. Z punktu widzenia młodych rodzin wzrastający koszt opieki przedszkolnej na pewno niczego nie ułatwia. Zachęcającą jest zapowiedź rządu, że od 2015 roku rodzice będą mogli ubiegać się o zwrot 20% kosztów opieki nad dzieckiem do kwoty 1,200 funtów na dziecko.

Nowy projekt zastąpi bony na opiekę nad dzieckiem otrzymywane od pracodawcy (childcare vouchers), chociaż rodzice pobierający je do tej pory mogą zdecydować się na pozostanie przy starym systemie zamiast przechodzić na nowy.

friends

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKORZYSTANIE Z NOWEGO PROJEKTU?

  • Rodziny, w których oboje rodziców pracuje lub pracujący rodzic samotnie wychowuje dziecko
  • Jeden lub oboje rodziców korzystających z ulgi podatkowej (tax credits) lub universal credits
  • Jeden lub oboje rodziców z zarobkami poniżej 150,000 funtów rocznie

JAK BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ ZAPROPONOWANY SYSTEM?

  • Rodzice założą konto on-line z dostawcą bonów do opieki nad dzieckiem, na które wpłacać będą 80% kosztów opieki nad dzieckiem
  • Rząd dołoży pozostałe 20% do kwoty 1,200 funtów za dziecko rocznie
  • Opieka nad dzieckiem będzie opłacana bezpośrednio z konta online przez dostawcę bonów

KIEDY RZĄD PLANUJE WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU?

  • Począwszy od jesieni 2015, system obejmie dzieci do 5 roku życia. W nieokreślonym czasie wiek ten będzie wzrastał stopniowo aż obejmie wszystkie dzieci do 12 roku życia.
  • Rząd planuje konsultacje w celu uzgodnienia szczegółów programu, po ustaleniu których będzie można go stosować.

.
Pomimo tego, że jest to krok w dobrym kierunku, wielu rodzinom potrzebującym opieki nad dziećmi cały czas 1,200 funtów pomoże, jednak nie pokryje 20% rzeczywistych kosztów. Program zakłada całkowity roczny koszt opieki nad dzieckiem nie wyższy niż 6000 funtów, podczas gdy w rzeczywistości żłobki w niektórych częściach kraju kosztują więcej.

Nannytax, brytyjski oryginalny i czołowy serwis wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających nianie, zasugerował, że jednym ze sposobów obejścia tego przez pracujących rodziców trójki lub czwórki dzieci, jest zatrudnienie niani. Nowa dotacja rządowa pokrywałaby wtedy 20% kosztów opieki nad dziećmi.

Coraz bardziej popularną formą opieki nad dziećmi dla rodziców kilkorga dzieci stają się nianie. Pracują one taniej, dają również rodzinie większe wsparcie i elastyczność, a potencjalnie można zatrudnić nianię do opieki nad dziećmi kilku rodzin.

__________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POPULARNE ARTYKUŁY

Zwrot kosztów dojazdu do szpitala

W Wielkiej Brytanii można skorzystać z programu HTCS - Healthcare Travel Costs Scheme (refundacja kosztów dojazdu na leczenie opłacane…

Ciąża mnoga a zasiłki

Niestety, w chwili obecnej, nie istnieją żadne dodatkowe reguły, uwzględniające ciążę mnogą. Rodzice wieloraczków korzystają z tych samych, ogólnie…

Zasiłek macierzyński a powrót do Polski

Jako czlonek Unii Europejskiej Polska ma podpisane z Wielką Brytanią obustronne umowy dotyczace pobierania Maternity Allowance oraz Statutory Maternity…

UK: Rodzice na celowniku. Odbiorą zasiłki?

Jak donosi Daily Mail, brytyjski rząd ma nowy plan walki z rodzicami, którzy nie dopełniają swoich obowiązków względem dzieci.…