Ubezpieczenie zdrowotne

Wyjeżdżając do pracy za granicę w obrębie terytorium UE powinniśmy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W całej UE, przepisy są znormalizowane i ujednolicone, jednak w poszczególnych krajach mogą się nieznacznie różnić.

imagesPrzy planowaniu podjęcia pracy, np. na Wyspach, jedną z kluczowych kwestii będą zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Jako, że zwykle wyjazd planuje się na dłużej, to warto dowiedzieć się kilku rzeczy:

Kiedy przyda nam się EHIC?

W UK funkcjonuje bezpłatna opieka lekarska. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, a przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii na krótko w poszukiwaniu pracy, w odwiedziny lub turystycznie, powinniśmy przed wyjazdem wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ta karta będzie podstawą do niezbędnej opieki zdrowotnej w placówkach National Health Services (NHS).

Bezpłatne świadczenia w ramach NHS – kiedy?

Prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej uzyskamy podejmując pracę lub rejestrując własną działalność. By skorzystać z uprawnień, należy zadeklarować się do jednej z przychodni wybierając tym samym lekarza rodzinnego tzw. GP (General Practicioner)

Ważne! Uprawnienia do opieki zdrowotnej mamy także w przypadku, gdy mieszkamy w jednym Państwie, a pracujemy i opłacamy składki w drugim. W takim przypadku bezpłatna opieka zdrowotna przysługuje w obu krajach. Takie samo prawo mają członkowie najbliższej rodziny. Aby móc bez problemu korzystać z praw niezbędne będą formualrze:

E 106?

Zaświadczeniem uprawniającym pracownika do uzyskania nieodpłatnych świadczeń leczniczych w kraju zamieszkania jest formularz E 106. Może go uzyskać w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, w kraju zatrudnienia. Ubezpieczony otrzymuje dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden z nich rejestruje w oddziale NFZ.

Dla rodziny – E 109

Ubezpieczenie rodziny pozostawionej w Polsce? Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, członkowie naszej rodziny jeśli pracujemy i jesteśmy ubezpieczeni w UK, mieszkający w innym państwie, maja prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt UK.

Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Możemy o niego wystąpić pisząc do:

HM Revenue & Customs Centre for Non-Residents (Newcastle)
Longbenton, Newcastle Upon Tyne, NE98 1ZZ
United Kingdom
Helpline:  0845 915 4811
Dla dzwoniących z Polski: tel 44-191-203 7010

Podanie do HMRC z prośba o formularz E109 powinno zawierać:

  • dane ubezpieczonego w UK: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w UK; datę urodzenia; numer ubezpieczenia (NIN);  obywatelstwo;  datę rozpoczęcia pracy w UK, i jeżeli jest to praca sezonowa, datę spodziewanego zakończenia pracy; kopie ostatniego odcinka plac (payslip)
  • dane każdego członka rodziny na utrzymaniu ubezpieczonego: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w państwie wspólnoty europejskiej; datę urodzenia;
    .

Po otrzymaniu E 109, w Polsce, należy niezwłocznie przedstawić go w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poświadczenie – dokument w języku polskim, który należy okazywać przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 są uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej można korzystać w placówkach, które podpisały umowy z NFZ.

__________
Dzieciak.co.uk

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także:

Dla kogo bezpłatne leki?

Od 1 kwietnia 2013 r. stawka za wypisanie recepty w Anglii wynosi 7,85 funta. Jednak niektóre osoby są upoważnione…

Usługa tłumacza

NHS jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną i informację w ponad 150 najczęściej używanych językach świata. Poradę lekarską w…

Badania screeningowe NHS (smear test)

Badania screeningowe lub inaczej przesiewowe, nie mają na celu wykrywania raka. Mają one wychwycić wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić…